strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości położone w: Bielsk Podlaski, Hajnówka,  Siemiatycze, Sobiatyno, Brańsk, Słochy Annopolskie, Tarnopol.
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości położone w: Bielsk Podlaski, Hajnówka,  Siemiatycze, Sobiatyno, Brańsk, Słochy Annopolskie, Tarnopol.
Cena wywoławcza: 273,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 466/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7 odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

Godz. 10:00

pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 60,64 m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 178 w Hajnówce posiadającego założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce BI2P/00026908/2, stanowiącego własność dłużnika w 1/2 części.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 65 217,00 zł.

Cena wywołania (udziału dłużnika) jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 912,75 zł, rękojmia 6 521,70 zł;

 

Godz. 10:30

pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w miejscowości Siemiatycze, oznaczonej jako działka nr 3974 o powierzchni 1,2084 ha oraz 3954 o pow. 1,1773 ha posiadających założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00008639/0.

Działka nr 3974 o powierzchni 1,2084 ha.

Suma oszacowania wynosi 96 672,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 504,00 zł,

rękojmia 9 667,20 zł.

Działka nr 3954 o powierzchni 1,1773 ha.

Suma oszacowania wynosi 94 184,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 638,00 zł,

rękojmia 9 418,40 zł.

 

Godz. 11:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sobiatyno, oznaczonej jako działka nr 1261/4 o powierzchni 2,05 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00021638/0.

Działka nr 1261/4 o powierzchni 2,05 ha.

Suma oszacowania wynosi 31 699,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 774,25 zł,

rękojmia wynosi 3 169,90 zł;

 

Godz. 11:30

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w obrębie 1 Bronka, gmina Brańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 26/4, 54/3, 54/4, 70 i 112/4 o łącznej powierzchni 4,90 ha.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00052485/4.

Działka nr 26/4 o powierzchni 1,32 ha.

Suma oszacowania wynosi 46 982,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 236,50 zł,  

rękojmia wynosi 4 698,20 zł.

Działka nr 54/3 o powierzchni 1,33 ha.

Suma oszacowania wynosi 49 065,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 798,75 zł,

rękojmia wynosi 4 906,50 zł.

Działka nr 54/4 o powierzchni 0,44 ha.

Suma oszacowania wynosi 11 364,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 523,00 zł,

rękojmia wynosi 1 136,40 zł.

Działka nr 70 o powierzchni 1,45 ha.

Suma oszacowania wynosi 71 842,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 881,50 zł,

rękojmia wynosi 7 184,20 zł.

Działka nr 112/4 o powierzchni 0,36 ha.

Suma oszacowania wynosi 119 952,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 964,00 zł,

rękojmia wynosi 11 995,20 zł.

 

Godz. 12:00

druga licytacja nieruchomości rolnej (zabudowanej - działka nr 124 - budynkiem mieszkalnym w budowie) położonej w obrębie gruntów miejscowości Słochy Annopolskie, w skład której wchodzą  działki oznaczone numerami geodezyjnymi 933, 252/3, 260/1, 13/1, 27/1, 124 o łącznej powierzchni 4,39 ha posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00004254/9.

Działka nr 933 o powierzchni 0,87 ha.

Suma oszacowania wynosi 12 966,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 644,00 zł,

 rękojmia 1 296,60 zł.

Działka nr 252/3 o powierzchni 0,95 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 906,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 937,33 zł,

 rękojmia 1 490,60 zł.

Działka nr 260/1 o powierzchni 0,31 ha.

Suma oszacowania wynosi 5 526,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 684,00 zł,

rękojmia 552,60 zł.

Działka nr 13/1 o powierzchni 1,18 ha

Suma oszacowania wynosi 70 800,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 200,00 zł,

rękojmia 7 080,00 zł.

Działka nr 27/1 o powierzchni 0,78 ha.

Suma oszacowania wynosi 12 648,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 432,00 zł,

rękojmia 1 264,80 zł.

Działka nr 124 o powierzchni 0,3000 ha.

Suma oszacowania wynosi 124 064,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 709,33 zł,

rękojmia 12 406,40 zł.

 

Godz. 12:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Tarnopol, oznaczonej jako działki nr 216, 527, 551, 569, 562, 572,  577, 582, 602, 609, 611, 553 o łącznej pow. 3,1357 ha, dla której IX Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00023455/0. Istnieje niezgodność odnośnie zapisów zawartych w wypisie z rejestru gruntów oraz zapisów w księdze wieczystej odnośnie udziałów we własności nieruchomości.

Działka nr 216 o powierzchni 0,07 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 035,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 776,25 zł,

rękojmia 103,50 zł.

Działka nr 527 o powierzchni 2,47 ha.

Suma oszacowania wynosi 45 243,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 932,25 zł,

rękojmia 4 524,30 zł.

Działka nr 551 o powierzchni 0,04 ha.

Suma oszacowania wynosi 711,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 533,25 zł,

 rękojmia 71,10 zł.

Działka nr 553 o powierzchni 0,12 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 121,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 590,75 zł,

rękojmia 212,10 zł.

Działka nr 562 o powierzchni 0,04 ha

Suma oszacowania wynosi 711,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 533,25 zł,

rękojmia 71,10 zł.

Działka nr 569 o powierzchni 0,03 ha.

Suma oszacowania wynosi 533,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399,75 zł,

rękojmia 53,30 zł.

Działka nr 572 o powierzchni 0,09 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 629,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 221,75 zł,

rękojmia 162,90 zł.

Działka nr 577 o powierzchni 0,12 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 198,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 648,50 zł,

rękojmia 219,80 zł.

Działka nr 582 o powierzchni 0,03 ha.

Suma oszacowania wynosi 533,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399,75 zł, rękojmia 53,30 zł.

Działka nr 602 o powierzchni 0,06 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 086,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 814,50 zł,

rękojmia 108,60 zł.

Działka nr 609 o powierzchni 0,05 ha.

Suma oszacowania wynosi 905,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 678,75 zł,

rękojmia 90,50 zł.

Działka nr 611 o powierzchni 0,02 ha.

Suma oszacowania wynosi 364,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273,00 zł,

rękojmia 36,40 zł.

 

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Tarnopol, oznaczonej jako: Działka nr 586 o powierzchni 2,6600 ha, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI2P/00010641/7.

Działka nr 586 o powierzchni 2,66 ha.

Suma oszacowania wynosi 47 292,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 469,00 zł,

rękojmia 4 729,20 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

 

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielsk Podlaski, Hajnówka,  Siemiatycze, Sobiatyno, Brańsk, Słochy Annopolskie, Tarnopol.
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone