strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku
Działka zabudowana  o pow. 0,1477 ha
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana  o pow. 0,1477 ha
Cena wywoławcza: 138 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6185/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 73/1, o pow. 0,1477 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym (stodoła z oborą) oraz budynkiem gospodarczym (chlew ze stajnią),

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Rakowo,  

 

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1I/00027270/0.

UWAGA:

Na działce 73/1, będącej przedmiotem egzekucji, znajduje się tylko część budynku mieszkalnego i jego pow. użyt. (bez piwnic i poddasza nieużytkowego) wynosi 60,60 m2. Pozostała północna część budynku, położona jest na działce nr 73/3, która nie jest przedmiotem licytacji. Obie części budynku są aktualnie użytkowane łącznie. Do każdej części budynku jest odrębne wejście z zewnątrz. Wspólne są instalacje. Układ ścian wewnętrznych parteru i piwnic odpowiada przebiegowi granic działek. Poddasze budynku stanowi jedną przestrzeń i nie ma na nim żadnych ścianek działowych. Budynek gospodarczy (chlew ze stajnią) częściowo znajduje się na działce będącej przedmiotem sprzedaży tj. działce nr 73/1 i częściowo na działce nr 73/3. Powierzchnia części budynku gospodarczego, będąca przedmiotem sprzedaży wynosi 46,90 m2.

Szczegółowy podział ww. budynków znajduje się w operacie szacunkowym oraz w aneksie do operatu szacunkowego.

 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 400,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

 

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rakowo 
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone