strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Działka zabudowana o pow. 1500 ha,  lok. mieszk. o pow. 67,62 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 1500 ha,  lok. mieszk. o pow. 67,62 m2
Cena wywoławcza: 113 798,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 721/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

7 listopada 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

 

Godz. 10:00 pierwsza licytacja

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Plenna, gm. Radoszyce – działki nr 357/1 o pow. 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą KI1K/00019370/6.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 321 400,00 zł, w tym: (budynek mieszkalny murowany, piętrowy, składający się z przyziemia, parteru oraz poddasza użytkowego, szopa drewniana, przyłącza: elektryczne, wodociągowe, telefoniczne, ogrodzenie zewnętrzne).

 

Udział 1/2 części nieruchomości (…) oszacowany jest na kwotę 160 700,00 zł. Cena wywołania: 120 525,00 zł. Rękojmia: 16 070,00 zł.

Udział 1/2 części nieruchomości (…) oszacowany jest na kwotę 160 700,00 zł. Cena wywołania: 120 525,00 zł. Rękojmia: 16 070,00 zł.

 

Godz. 10:30 pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  nr 18 o pow. 67,62 m2, położonego w budynku wielorodzinnym nr 8 przy ul. Centralnej w Mniowie, stanowiący odrębną własność wraz z udziałem w wysokości 7748/127010 w prawie współwłasności działek gruntu o nr: 547/7, 547/8 i 549/14 o łącznej pow. 0,2993 ha w obrębie Mniów, gm. Mniów oraz z udziałem 7748/127010 części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku  właścicieli lokali. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, spiżarni, przedpokoju oraz piwnicy i objęty jest księgą wieczystą nr KI1K/00049788/8.

 

Suma oszacowania: 151 718,00 zł.

Cena wywołania: 113 789 ,00 zł. Rękojmia: 15 172,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rękojmia może być również złożona w książeczce zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny sposób wskazany przez komornika.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 przed poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do  piątku w godz. 7:30-15:30.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Plenna, Mniów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone