strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jaśle Paweł Sojka
Nieruchomości w Jaśle i Osobnicy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Jaśle i Osobnicy
Cena wywoławcza: 922,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1128/14
Opis:

 

             

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

8 listopada 2016 r.

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 w sali nr 113 odbędzie się:

 

O godz. 13:00 - pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i urządzeń na niej posadowionych położonej w miejscowości: Jasło, Obręb nr 14 - Niegłowice, należącej do dłużnika: Czesław Fiałkiewicz, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00056543/7 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość stanowi: działka gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr ewid. 1119/7 o pow. 0,5196 ha, zabudowana budynkami magazynowo-usługowymi, budynek A - parterowy, wiata stalowa, obudowana, obecnie wykorzystywana jako magazyn. Budynek B - parterowy, wiata stalowa, obudowana, obecnie nie jest użytkowany. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, powiatowej (nr ewid. 1061/4), drogami miejskimi (nr ewid. 1120, 1125/4) oraz ustanowioną służebność drogową na działce nr ewid. 1119/6. Suma oszacowania wynosi: 316 785,00 zł. Cena wywołania wynosi: 237 588,75 zł. Rękojmia wynosi: 31 678,50 zł. Wylicytowana kwota zostanie powiększona o 23% podatku VAT.

 

O godz. 13:10 - pierwsza licytacja udziału 1/2 cz. nieruchomości położonej w miejscowości: Jasło, oznaczonej nr ewidencyjnym 170 - Jasło, Obręb nr 17 - Bryły, stanowiącej współwłasność dłużnika: Ewa Kras, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00055680/2 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle. Nieruchomość stanowi: niezabudowana działka oznaczona w ewidencji gruntów nr ewidencyjny 170 o powierzchni 0,6551 ha (RIIIb-0,0075, RIVa-0,4209, RV-0,0354, PsIV-0,0936, PsVI-0,0447, Lzr-PsVI-0,0530). Suma oszacowania udziału wynosi: 29 605,00 zł. Cena wywołania wynosi: 22 203,75 zł. Rękojmia wynosi: 2 960,50 zł.

 

O godz. 13:20 - pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Wolica, oznaczonej nr ewidencyjnym 267 - Wolica, gmina Jasło, stanowiącej własność dłużnika: Andrzej Zając, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00022867/7 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle. Nieruchomość stanowi: niezabudowana działka gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 267 o powierzchni 1,2016 ha (RIIIa-0,6984, RIIIb-0,5032) w planie zagospodarowania przestrzennego rolnicza przestrzeń produkcyjna. Suma oszacowania wynosi: 13 210,00 zł. Cena wywołania wynosi: 9 907,50 zł. Rękojmia wynosi: 1 321,00 zł.

 

Od godz. 13:30 do godz. 13:40 - pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości: Nienaszów, w sprawie o dział spadku po Stanisławie Skowronek, Zdzisławie Skowronek i Helenie Skowronek.

 

O godz. 13:30 - pierwsza licytacja działki nr 1115/4 o pow. 0,5400 ha, położonej w terenie o łagodnym nachyleniu, kształt działki regularny zbliżony do kwadratu, wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna oraz gazociąg. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (ok. 62%) oraz tereny zabudowy usługowej (ok. 38%). Nieruchomość objęta prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego w Jaśle z dnia 29 grudnia 1970 r. sygn. akt I Ns. II 2 305-306/70. Suma oszacowania wynosi: 49 410,00 zł. Cena wywołania wynosi: 37 057,50 zł. Rękojmia wynosi: 4 941,00 zł.

 

O godz. 13:35 - pierwsza licytacja działki nr 1162/3 o pow. 0,4500 ha, położonej w terenie o łagodnym nachyleniu, kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta, w odległości ok. 35 m od południowej granicy działki znajduje się linia brzegowa przepływającego potoku, a w odległości ok. 30 m od zachodniej granicy działki przepływa ciek wodny. W odległości ok. 25 m od południowej granicy działki przecina ją napowietrzna linia elektroenergetyczna. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz tereny użytków rolnych. Nieruchomość objęta prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego w Jaśle z dnia 29 grudnia 1970 r. sygn. akt I Ns. II 2 305-306/70. Suma oszacowania wynosi: 28 390,00 zł. Cena wywołania wynosi: 21 292,50 zł. Rękojmia wynosi: 2 839,00 zł.

 

O godz. 13:40 - pierwsza licytacja działki nr 1162/5 o pow. 0,1200 ha, położonej w terenach zieleni izolacyjnej (najczęściej stanowiących grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone), wzdłuż cieków wodnych. Działka graniczy z linią brzegową przepływającego potoku, ma kształt regularny, sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane, częściowo użytkowane rolniczo. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny zieleni. Nieruchomość objęta aktem własności ziemi nr RG-ON-451/88/848/73 z dnia 14 listopada 1973 r. Suma oszacowania wynosi: 1 230,00 zł. Cena wywołania wynosi: 922,50 zł. Rękojmia wynosi: 123,00 zł.

 

O godz. 13:45 - druga licytacja niewydzielonego udziału 2/4 cz. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Jasło, Obręb nr 2-Ulaszowice, ul. Dobrzańskiego 42, należącego do dłużnika: Marek Rutana, mającego urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00037827/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle. Nieruchomość stanowi: działka gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 219 o pow. 0,0294 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, piętrowym z użytkowym poddaszem w 1/2 cz. podpiwniczonym, konstrukcji murowanej, obecnie użytkowany. Suma oszacowania wynosi: 193 315,00 zł. Cena wywołania wynosi: 128 876,67 zł. Rękojmia wynosi: 19 331,50 zł.

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

24 listopada 2016 r.

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 w sali nr 116 odbędzie się:

 

Od godz. 11:40 do godz. 13:00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Osobnica, stanowiącej własność dłużnika: Piotr Byczek, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00064082/6, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

O godz. 11:40 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2089 o pow. 0,2324 ha. Suma oszacowania wynosi: 2 095,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 571,25 zł. Rękojmia wynosi: 209,50 zł.

 

O godz. 11:50 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2105/1 o pow. 0,1093 ha. Suma oszacowania wynosi: 1 290,00 zł. Cena wywołania wynosi: 967,50 zł. Rękojmia wynosi: 129,00 zł.

 

O godz. 12:00 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2106/2 o pow. 0,1118 ha. Suma oszacowania wynosi: 1 320,00 zł. Cena wywołania wynosi: 990,00 zł. Rękojmia wynosi: 132,00 zł.

 

O godz. 12:10 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 3536 o pow. 0,1026 ha. Suma oszacowania wynosi: 880,00 zł. Cena wywołania wynosi: 660,00 zł. Rękojmia wynosi: 88,00 zł.

 

O godz. 12:20 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2107/4 o pow. 0,0612 ha. Suma oszacowania wynosi: 490,00 zł. Cena wywołania wynosi: 367,50 zł. Rękojmia wynosi: 49,00 zł.

 

O godz. 12:30 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2108/4 o pow. 0,0338 ha. Suma oszacowania wynosi: 270,00 zł. Cena wywołania wynosi: 202,50 zł. Rękojmia wynosi: 27,00 zł.

 

O godz. 12:40 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2120/1 o pow. 0,0508 ha. Suma oszacowania wynosi: 860,00 zł. Cena wywołania wynosi: 645,00 zł. Rękojmia wynosi: 86,00 zł.

 

O godz. 12:50 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2112 o pow. 0,1195 ha. Suma oszacowania wynosi: 2 370,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 777,50 zł. Rękojmia wynosi: 237,00 zł.

 

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Jaśle najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (należy okazać potwierdzenie przelewu). Rachunek bankowy komornika:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle

70 8642 1171 2017 7103 4887 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 448 57 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jasło, Osobnica
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone