strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Działka zabudowana o pow. 537 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-24
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 537 m2
Cena wywoławcza: 235 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2234/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

24 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

 w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Katowice, przy ul. Leśna 7A i posiadającej założoną księgę wieczystą nr KA1K/00000965/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Nieruchomość stanowią działki o numerze 67 i 68 o powierzchni 537 m2 oraz posadowiony na działce nr 68 budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 314 000,00 zł (trzysta czternaście tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 235 500,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 31 400,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika:


06 1050 1214 1000 0022 6583 0857

ING Bank Śląski SA w Katowicach

 

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.

 

Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leśna
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone