strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki, Stanisławów
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Stanisławów
Cena wywoławcza: 1 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-500 Gostynin, Stanisławów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00025335/4.

 

Suma oszacowania             cena wywołania                          rękojmia

                         (3/4 sumy oszacowania)

działka nr 59                    7 650,00 zł             5 737,50 zł                       765,00 zł

działka nr 51                    5 765,00 zł             4 323,75 zł                       576,50 zł

działka nr 55                    1 500,00 zł             1 125,00 zł                       150,00 zł

działka nr 68/1                  5 675,00 zł             4 256,25 zł                       567,50 zł

działka nr 61                    10 300,00 zł           7 725,00 zł                       1 030,00 zł

razem                                               30 890,00 zł                        23 167,50 zł                                    3 089,00 zł

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Stanisławów, w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Działka nr 51 jest o wydłużonym kształcie (orientacyjna wielkość boków w przedziale około 20-35 m szerokości i długości ok. 230 m). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,59 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej poprzez działkę 56. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i w 3/4 zadrzewiona – zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dominuje zadrzewienie sosnowe w wieku 67 lat. Las zaniedbany, częściowo samosiewny, wymagający przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Na działce brak jest mediów.

Działka nr 55 – jest o wydłużonym kształcie (orientacyjna wielkość boków w przedziale ok. 5-20 m szerokości i długości ok. 130 m). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,13 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej poprzez działkę 56. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i zadrzewiona – zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dominuje zadrzewienie sosnowe w wieku 57 lat. Las zaniedbany, częściowo samosiewny, wymagający przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Na działce brak jest mediów.

Działka nr 68/1 – jest o wydłużonym kształcie (orientacyjna wielkość boków ok. 25 m szerokości i długości 300 m). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,66 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej poprzez działkę 52. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i porośnięta dziką roślinnością trawiastą oraz występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Na działce brak jest mediów.

Działka nr 59 – jest o wydłużonym kształcie (orientacyjna wielkość boków ok. 19 -49 m szerokości i długości ok. 190 m). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,72 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej poprzez działkę 56. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona uprawiana rolniczo. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Na działce brak jest mediów.

Działka nr 61 – jest o nieregularnym kształcie (orientacyjna wielkość boków ok. 120 m szerokości i długości ok. 140 m). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 1,51 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej poprzez działkę 56. Działka jest zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 66,24 m2 (11,5 m x 5,76 m) w bardzo złym stanie technicznym – budynek kwalifikujący się do rozbiórki. Działka nieogrodzona i porośnięta dziką roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej. Mury budynku zostały wykonane metodą tradycyjną, murowane z czerwonej cegły i częściowo z żużlobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak jest podpiwniczenia, stropów, posadzek, orynnowania. Osadzone jest jedno okno drewniane w bardzo złym stanie. Budowla jest wolnostojąca. Budowla nie ma instalacji elektrycznej, a także nie jest doprowadzona instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Ławy fundamentowe betonowe z dodatkiem kamienia polnego. Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynina, zatwierdzoną uchwałą nr 68/X/2003 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 9.07.2003 r. zmienionego uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31.03.2011 r., w studium tym nieruchomość posiada przeznaczenie – tereny o przeznaczeniu rolniczym.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA II O Centrum w Płocku 58 1020 3974 0000 5702 0057 9847

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stanisławów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone