strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Działka o pow. 912 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 912 m2
Cena wywoławcza: 266 175,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00042902/6

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Kmp 24/13

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 1013 (6) k.p.c., 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

(działka ewidencyjna o nr 625 z obręb 15 o powierzchni 912,00 m2), położonej w miejscowości Pruszków, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00042902/6 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 354 900,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery

tysiące dziewięćset złotych) brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266 175,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 490,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art 871 k.p.c. cenę nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pruszków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone