strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki o pow. 0,11 ha i 0,40 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,11 ha i 0,40 ha
Cena wywoławcza: 10 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 293/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

 nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, składającej się z: 

- niezabudowanej działki ewidencyjnej  nr 1031/1 o powierzchni 0,11 ha (działka charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do figury  trójkąta oraz płaskim ukształtowaniem terenu, posiada   dostęp  do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż  północno-wschodniej granicy działki przebiega rów),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1141 o powierzchni 0,40 ha ( działka charakteryzuje  się  regularnym kształtem prostokąta oraz płaskim ukształtowaniem terenu, nie posiada prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr: KR2I/00021720/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1031/11 oszacowana jest na kwotę: 55 385,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr  1141 oszacowana jest  na kwotę: 14 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1031/11 wynosi kwotę: 41 550,00 zł,

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr  1141 wynosi kwotę: 10 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 

 - za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1031/11 wadium wynosi: 5 550,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr  1141 wadium wynosi: 1 440,00 zł,   

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

                                                                                                                                   

                                                                                                                          

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Zabierzowska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone