strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o powierzchni 238,61 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-17
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o powierzchni 238,61 m2
Cena wywoławcza: 560 894,76
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2421/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ)

nr KW WA1P/00103248/9

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 2421/14

(dotyczy sygn. akt I Co 265/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. 22 723 01 55, 22 753 57 00) ogłasza, że w dniu

 

17 listopada 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr IV, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokal użytkowy - stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 238,61 m2) położonej w Piastowie przy ul. Lwowskiej 8 lokal nr U-6, 05-820 Piastów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00103248/9 - stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 841 342,14 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czternaście groszy) brutto zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 560 894,76 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć  groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 84 134,21 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lwowska
Miasto: Piastów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone