strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki w miejscowości Raba Wyżna
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w miejscowości Raba Wyżna
Cena wywoławcza: 121 162,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 141/07
Opis:

 

 


OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

15 listopada 2016r. o godz. 14:00

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Raba Wyżna, gm. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00121447/3, składającej się z 15 działek ewidencyjnych o nr 2374/1, 2377/3, 2380/3, 2382/1, 2382/2, 2397, 2412/4, 2429/9, 2429/10, 2436/20, 2445/4, 2446/6, 2448/6, 2448/8, 2449/7 o łącznej powierzchni 12 948 m2, budynku mieszkalnego - Raba Wyżna 685 i zabudowań gospodarczych, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Wg księgi wieczystej nieruchomość o numerze KW NS1T/00121447/3 obejmuje działki ewidencyjne nr 2374, 2382/1, 2382/2, 2377/1, 2380/3, 2445/4, 2412/4, 2429/10, 2429/9, 2436/20, 2446/6, 2448/6, 2448/8, 2449/7, 2397, 2375/1 o łącznej powierzchni 1,3826 ha.

Wg wypisu z rejestru gruntów nieruchomość o numerze KW NS1T/00121447/3 składa się z 15 działek ewidencyjnych o nr 2374/1, 2377/3, 2380/3, 2382/1, 2382/2, 2397, 2412/4, 2429/9, 2429/10, 2436/20, 2445/4, 2446/6, 2448/6, 2448/8, 2449/7 o łącznej powierzchni 12 948 m2.

 

Niezgodność zapisów w KW i rejestru gruntów wynika z braku naniesienia do księgi wieczystej aktualnej numeracji działek po dokonanych ich podziałach i wyłączeniach części gruntów. Podziały i wyłączenia zostały naniesione do rejestru gruntów.

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, że jeżeli nie będzie osoby zainteresowanej nabyciem całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki.

Nieruchomość obj. KW NS1T/00121447/3 została oszacowana na łączną kwotę: 193 500,00 zł. 

Nieruchomość obj. KW NS1T/00121447/3 z uwzględnieniem praw, które pozostają w mocy (prawa dożywotniego użytkowania 1/2 części działek) została oszacowana na łączną kwotę : 161 550,00 zł.

I tak:

 1. Działka ewidencyjna nr 2380/3 o pow. 549 m2, wraz z budynkiem mieszkalnym Raba Wyżna 685 i zabudową gospodarczą kwota oszacowania 101.100,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 84.486,00 zł, cena wywołania 63.364,45 zł, rękojmia 8.448,60 zł

Grunty budowlane:

 1. działka ewid. 2382/1 o pow. 42 m2, kwota oszacowania 1.300,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 1.076,35 zł, cena wywołania 807,26 zł, rękojmia 107,64 zł
 1. działka ewid. 2382/2 o pow. 804 m2, kwota oszacowania 25.300,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 21.146,50 zł, cena wywołania 15.859,88, rękojmia 2.114,65 zł

Grunty komunikacyjne:

 1. działka ewid. 2397 o pow. 128 m2, kwota oszacowania 2.800,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 2.320,75 zł, cena wywołania 1.740,56 zł, rękojmia 232,07 zł
 1. działka ewid. 2374/1 o pow. 51 m2, kwota oszacowania 1.100,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 908,30 zł, cena wywołania 681,23 zł, rękojmia 90,83 zł
 1. działka ewid. 2377/3 o pow. 31 m2, kwota oszacowania 700,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 572,20 zł, cena wywołania 429,15 zł, rękojmia 57,22 zł

Grunty rolne:

 1. działka ewid. 2448/8 o pow. 656 m2, kwota oszacowania 3.000,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 2.488,80 zł, cena wywołania 1.866,60 zł, rękojmia 248,88 zł
 1. działka ewid. 2448/6 o pow. 448 m2, kwota oszacowania 2.100,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 1.748,55 zł, cena wywołania 1.311,41 zł, rękojmia 174,86 zł
 1. działka ewid. 2436/20 o pow. 609 m2, kwota oszacowania 2.800,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 2.320,75 zł, cena wywołania 1.740,60 zł, rękojmia 232,07 zł
 1. działka ewid. 2429/10 o pow. 4707 m2, kwota oszacowania 25.600,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 21.382,60 zł, cena wywołania 16.036,95 zł, rękojmia 2.138,26 zł
 1. działka ewid. 2429/9 o pow. 1063 m2, kwota oszacowania 4.900,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw.użytk. 4.101,25 zł, cena wywołania 3.075,94 zł, rękojmia 410,13 zł
 1. działka ewid. 2412/4 o pow. 616 m2, kwota oszacowania 2.800,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 2.320,75 zł, cena wywołania 1.740,6 zł, rękojmia 232,07 zł

Grunty leśne:

 1. działka ewid. 2449/7 o pow. 1545 m2, kwota oszacowania 10.500,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 8.774,70 zł, cena wywołania 6.581,07 zł, rękojmia 877,47
 1. działka ewid. 2446/6 o pow. 740 m2, kwota oszacowania 4.100,00 zł, kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 3.397,10 zł, cena wywołania 2.547,83 zł, rękojmia 339,71 zł
 1. działka ewid. 2445/4 o pow. 959 m2, kwota oszacowania 5.400,00 zł kwota oszac. po uwzględnieniu pr. dożyw. użytk. 4.505,40 zł, cena wywołania 3.379,05 zł, rękojmia 450,54 zł.

 

Cena wywoławcza w przypadku do przystępowania do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00121447/3 wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 121 162,50 zł. 

 

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16 155,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu kancelarii Komornika lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 

 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 315/14.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Raba Wyżna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone