strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki w Lipnicy Wielkiej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-25
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Lipnicy Wielkiej
Cena wywoławcza: 412 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1306/10
Opis:

 


OBWIESZCZENIE

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

25 listopada 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3652 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5414, 5457, 5826, 5829, 5846, 5976 (zabudowana), 6257, 6454, 6461, 6486, 6504, 6582, 6617, 6848, 6855, 7032, 7237 i 7407, położonej w miejscowości Lipnica Wielka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00144890/0, stanowiącej własność dłużników:

(…).

Nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne z zabudowaniami, w skład którego wchodzi 18 działek gruntowych, z czego działka nr ewid. 5976 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszkalno-gospodarczym oraz drewutnią. Budynek mieszkalny: jednorodzinny, niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny, wzniesiony w 1990 r. Budynek mieszkalno-gospodarczy: parterowy, w 1/3 części mieszkalny, w 1/3 części obora, w 1/3 części stodoła. Budynek gospodarczy drewutnia: budynek gospodarczy, spełniający funkcję składu opału i przydomowego warsztatu.

 

Nieruchomość objęta KW NS1T/00144890/0 oszacowana jest na łączną kwotę: 549 700,00 zł. Przy sprzedaży nieruchomości objętej KW NS1T/00144890/0 będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki a dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli zostanie osiągnięta cena wystarczająca na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg co do pozostałych działek.

 

Wartości oszacowania poszczególnych działek ewidencyjnych wynoszą:

 

I.         Działka o nr ewid. 5976 o pow. 856 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, mieszkalno gospodarczym oraz drewutnią – 270 000,00 zł.

II.       Działki budowlane: 

1.    Działka ewid. nr 5826 i pow. 746 m2 – 21 900,00 zł,

2.    Działka ewid. nr 5829 i pow. 1 628 m2 – 47 700,00 zł,

3.    Działka ewid. nr 6257 i pow. 1 187 m2 – 34 800,00 zł.

III.    Działki rolne:

1.   Działka ewid. nr 5457 i pow. 3 441 m2 – 14 800,00 zł,

2.   Działka ewid. nr 5846 i pow. 8 261 m2 – 35 400,00 zł,

3.   Działka ewid. nr 6848 i pow. 6 568 m2 – 28 200,00 zł,

4.   Działka ewid. nr 6855 i pow. 5 541 m2 – 23 800,00 zł,

5.   Działka ewid. nr 7237 i pow. 7 371 m2 – 31 600,00 zł.

IV.      Działki leśne: 

1.   Działka ewid. nr 5414 i pow. 1 218 m2 – 6 300,00 zł,

2.   Działka ewid. nr 6454 i pow. 605 m2 – 3 100,00 zł,

3.   Działka ewid. nr 6461 i pow. 293 m2 – 1 500,00 zł,

4.   Działka ewid. nr 6486 i pow. 2 226 m2 – 11 500,00 zł,

5.   Działka ewid. nr 6504 i pow. 809 m2 – 4 200,00 zł,

6.   Działka ewid. nr 6582 i pow. 1 130 m2 – 5 800,00 zł,

7.   Działka ewid. nr 6617 i pow. 160 m2 – 800,00 zł,

8.   Działka ewid. nr 7032 i pow. 1 289 m2 – 6 600,00 zł,

9.   Działka ewid. nr 7407 i pow. 323 m2 – 1 700,00 zł.

 

Cena wywoławcza całej nieruchomości objętej KW NS1T/00144890/0 wynosi: 3/4 wartości oszacowania całej nieruchomości, tj. kwotę: 412 275,00 zł. W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 ich wyżej wskazanej wartości szacunkowej. 

 

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00144890/0 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 54 970,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania całej nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu (lub 10% ceny oszacowania poszczególnych działek) w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. 

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 884/12

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lipnica Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone