strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Sprzedaż sprzętu: samochód do przewozu koni, przyczepy towarowe
(pojazdy - specjalistyczne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż sprzętu: samochód do przewozu koni, przyczepy towarowe
Cena wywoławcza: 3 900,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu.

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Nr ewidencyjny

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto w złotych

1.

Samochód do przewozu koni    MAN L 2000

72/742

WMAL34ZZZYY062549

2000

57 600

2.

Przyczepa towarowa SAM

107/748

KA1700682

1997

3 900

3.

Przyczepa towarowa ANB PK-3

79/748

SW90203PK61AN1060

2006

5 900

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Stada Ogierów Książ oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta.
  1. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.
  1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

 

Wadium można wpłacać od dnia 18.10.2016 r. w godzinach od 9:00-14:00, nie później jednak jak do godziny 9:00 w dniu 4.11.2016 r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228, tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.11.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Stada Ogierów Książ w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.

Postąpienie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej.

Sprzęt można oglądać w dniach od 18.10.2016 do 4.11.2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695 070 671.

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone