strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Jerzy Batko "ANBATEX" w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości - Syndyk Masy Upadłości Abatex
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-15
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości - Syndyk Masy Upadłości Abatex
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JERZEGO BATKO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ANBATEX

zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 323 w zw. z art.213 ust.1 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60 poz.535 z późniejszymi zmianami) tj. sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia swobodnego wyboru ofert pisemnych za zgodą Sędziego Komisarza na podstawie postanowienia z dnia 20 września 2016 r.

 

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki są:

 

  1. Prawo własności niezabudowanej działki nr 2877/5 o pow. 149 m2 opisanej w Księdze Wieczystej nr BB1B/00100068/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej położonej przy ul. Woprowskiej w Wilkowicach za cenę nie niższą niż 16 100,00 zł.
  1. Prawo własności niezabudowanej działki nr 2877/3 o pow. 928 m² opisanej w Księdze Wieczystej nr BB1B/00054412/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej położonej przy ul. Woprowskiej w Wilkowicach za cena nie niższą niż 13 300,00 zł.
  1. Prawo własności działki nr 2877/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i

garażem w stanie surowym zamkniętym pow. 1 528 m2 opisanej w Księdze

Wieczystej nr BB1BN/00054482/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VII

Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej położonej przy ul. Woprowskiej w Wilkowicach, za cenę nie niższą niż 397 700,00 zł.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży, regulaminie sprzedaży oraz materiałach dotyczących wyceny można uzyskać pod nr tel. 605 272 233.

 

Termin składania ofert: 15.11.2016 r.

Łączna cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 427 100,00 zł.

Wadium 42 710,00 zł.

 

Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 z napisem: „ANBATEX” Jerzy Batko w upadłości likwidacyjnej na adres:

 

Syndyk Masy Upadłości

ul. Kręta 2a

43-500 Czechowice – Dziedzice

 

 oraz wpłacenie ustalonej kwoty wadium na rachunek masy upadłości: BGŻ o/Bielsko – Biała

06 2030 0045 1110 0000 0369 4630,

 

najpóźniej do dnia 15.11.2016 r.

 

Oferta powinna zawierać m.in.: imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy , określenie statusu prawnego oferenta, wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, aktualny adres, numer telefonu, nr NIP, REGON, propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium ,oświadczenia iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi , oświadczenia iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży (w szczególności z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego odnoszących się do sprzedaży nieruchomości), oświadczenia że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czechowice – Dziedzice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone