strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ADP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Zakończenie postępowania upadłościowego ADP Sp. z o. o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-17
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zakończenie postępowania upadłościowego ADP Sp. z o. o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12 września 2016 roku w sprawie sygn. akt V GUu 2/16, na podstawie art. 303 w zw. z art. 298 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. w zw. z art. 449 i art. 450 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oddalił wniosek Upadłego ADP Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach o zmianę układu zawartego z Wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 16 kwietnia 2014 r., zatwierdzonym przez Sąd upadłościowy w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt V GUp 5/13 Sądu Rejonowego w Kielcach; na podstawie art. 302 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. w zw. z art. 449 i art. 450 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) uchylił układ zawarty przez Upadłego ADP Sp. z o.o. w upadłości układowej
z siedzibą w Kielcach z Wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 16 kwietnia 2014 r. zatwierdzony przez Sąd upadłościowy w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt V GUp 5/13 Sądu Rejonowego w Kielcach; otworzył zakończone postępowanie upadłościowe i zmienił postanowienie Sądu z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie sygn. akt V GU 18/13 o ogłoszeniu upadłości spółki ADP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki ADP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach; ustanowił
Sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; ustanowił Syndyka masy upadłości w osobie spółki handlowej pod firmą Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000499514; wezwał wierzycieli Upadłego, których wierzytelności powstały po ogłoszeniu upadłości
ADP Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach to jest po dniu 17 kwietnia 2013 r., aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego-komisarza w terminie jednego miesiąca od daty dokonania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dzienniku o zasięgu lokalnym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli powstały po dacie 17 kwietnia 2013 r. i nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kielce
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone