strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Nieruchomości w miejscowościach: Brzózki, Brzózki, Filipki Duże
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-02
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w miejscowościach: Brzózki, Brzózki, Filipki Duże
Cena wywoławcza: 1 868,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 353/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie:

 

I.          nieruchomość:

działka rolna wieloużytkowa oznaczona numerem 61/1 o powierzchni 3,2700 ha położona w obrębie ewidencyjnym Filipki Duże, gm. Kolno, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3]. Suma oszacowania wynosi 109 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 788,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 905,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

II.       nieruchomość:

działka oznaczona numerem 81 (grunty leśne) o powierzchni 1,5060 ha położona w obrębie ewidencyjnym Brzózki, gm. Kolno, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3]. Suma oszacowania wynosi 45 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 343,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 579,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

III.    nieruchomość:

działka oznaczona numerem 36 (grunty leśne) o powierzchni 0,2200 ha położona w obrębie ewidencyjnym Filipki Duże, gm. Kolno, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3]. Suma oszacowania wynosi 2 490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 868,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 249,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

IV.       nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 61/3 (grunty orne) o powierzchni 5,4000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Filipki Duże, gm. Kolno, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3]. Suma oszacowania wynosi 210 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 883,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 051,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

V.        nieruchomość:

działka oznaczona numerem 61/5 o powierzchni 4,9593 ha położona Filipki Duże 3, gm. Kolno zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 19 o powierzchni użytkowej 169,20 m2, budynkiem gospodarczym (stodoła) o numerze ewidencyjnym 20 o powierzchni użytkowej 384,20 m2, budynkiem gospodarczym (chlew) o numerze ewidencyjnym 7 o powierzchni użytkowej 88,00 m2, budynkiem gospodarczym oznaczonym numerem ewidencyjnym 6 i 9 (obora) o powierzchni użytkowej 485,35 m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3].

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 033 400,00 zł. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 114 135,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi kwotę 919 265,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 689 449,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 91 926,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzózki, Brzózki, Filipki Duże
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone