strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Działki o łącznej pow. 10,0900 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-07
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 10,0900 ha
Cena wywoławcza: 687 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1057/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr KW WR1O/00001549/1

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości o łącznej pow. 10,0900 ha stanowiącej działki nr 258/5 oraz 263/2 o pow. 1,31 ha zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami garażowo-warsztatowymi; działki nr 110 oraz 123 o pow. 8,78 ha stanowiące nieużytkowane grunty rolne, należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-200 Oława, Stary Otok, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00001549/1.

 

Suma oszacowania wynosi 916 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 687 450,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 91 660,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Wartość obciążającego nieruchomość prawa służebności mieszkania na rzecz Marii Ptaszkowskiej  (ujawnionego w dziale III) wyceniona została przez biegłego na kwotę: 40 800,00 zł, której przysługuje pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami i znajdzie pełne pokrycie w cenie nabycia i na podstawie art. 1000§3kpc pozostanie w mocy.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stary Otok
Miasto: Oława
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone