strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Działki o łącznej pow. 0,1125 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-23
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,1125 ha
Cena wywoławcza: 704 550,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 199/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

23 listopada 2016 r. o godz. 11:00

w Limanowej przy ul. Spacerowej 7C/3 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski, odbędzie się:                         

DRUGA  LICYTACJA

nieruchomości gruntowej – zabudowanej: mieszkania w segmencie mieszkalnym, łącznie sześć segmentów, w jednym segmencie dwa mieszkania. Zabudowa szeregowa: obiekt o konstrukcji tradycyjnej, piętrowy, podpiwniczony, stan surowy otwarty - nieruchomość położona jest na działkach nr 894/1, 894/2, 894/3, 894/4, 894/5, 894/6 o łącznej powierzchni 0,1125 ha w Limanowej ul. Kochanowskiego, na obrzeżach strefy centralnej miasta, sąsiedztwo stanowią jednorodzinne domy mieszkalne. Lokalizacja jak na jednorodzinny dom mieszkalny - b. dobra. Nieruchomość położona jest w centrum administracyjno-usługowo-handlowego miasta, jednak poza uciążliwością związaną natężonym ruchem, posiada duże walory widokowe i b. dobry dojazd.

Nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej nr NS1L/00046029/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 409 100,00 zł + VAT 8%.

 

Nieruchomość obejmuje:

- Segment I - działka 894/1 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 104,43 m2 oszacowana na kwotę 131 500,00 zł + VAT 8%,
piętro - pow. lok. 95,15 m2 oszacowana na kwotę 119 700,00 zł + VAT 8%,

- Segment II - działka 894/2 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 98,05 m2 oszacowana na kwotę 123 500,00 zł + VAT 8%
piętro - pow. lok. 91,92 m2 oszacowana na kwotę 115 700,00 zł + VAT 8%

- Segment III - działka 894/3 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 98,05 m2 oszacowana na kwotę 123 500,00 zł + VAT 8%
piętro - pow. lok. 91,92 m2 oszacowana na kwotę 115 700,00 zł + VAT 8%

- Segment IV - działka 894/4 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 98,05 m2 oszacowana na kwotę 123 500,00 zł + VAT 8%
piętro - pow. lok. 91,92 m2 oszacowana na kwotę 115 700,00 zł + VAT 8%

- Segment V - działka 894/5 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 98,05 m2 oszacowana na kwotę 123 500,00 zł + VAT 8%
piętro - pow. lok. 91,92 m2 oszacowana na kwotę 115 700,00 zł + VAT 8%

- Segment VI - działka 894/6 dwa lokale mieszkalne:

parter - pow. lok. 87,02 m2 oszacowana na kwotę 109 600,00 zł + VAT 8%
piętro - pow. lok. 72,71 m2 oszacowana na kwotę 91 500,00 zł + VAT 8%

Nieruchomość stanowi funkcjonalną całość i będzie sprzedawana jako całość.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. 704 550,00 zł + VAT 8%.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę 140 910,00 zł + VAT 8% najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na konto nr

91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, który można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od pn.-pt. w godz. 10:00-12:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kochanowskiego
Miasto: Limanowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone