strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 94 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-16
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 94 m2
Cena wywoławcza: 91 155,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 10172/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZGIG/00043910/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada2016 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o pow. użytkowej 94 m2, składający się z 3 pokoi, salonu, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, znajdujący się na II kondygnacji, wraz z piwnicą o pow. użytkowej ok. 4 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 27/1000.

LOKAL JEST NIEZAMIESZKANY

należącego do dłużników: (…),

położonego: 68-114 Tomaszowo, ul Akacjowa 32/6,

dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1G/00043910/3].

 

Suma oszacowania wynosi 121 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 155,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 154,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-          przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub

-          złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1G/00025362/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej w skład, której wchodzą :

-          prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr 3203/9, nr 3205 i nr 3204 o łącznej powierzchni 11 770 m2;

-          budynki: budynek biurowy, hala produkcyjna nr 1 ze stołówką, hala produkcyjna nr 2, budynek stacji diagnostycznej, budynek warsztatowy, budynek magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 3 870 m2;

-          budowle: ogrodzenie, nawierzchnia z kostki brukowej i betonowa; należącej do dłużnika: (…),

położonej: 68-100 Żagań, ul. Kożuchowska 5, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00025362/4.

Suma oszacowania wynosi 5 057 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 793 245,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 505 766,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-          przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub

-          złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1G/00035699/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 308/2 o pow. 0,2400 ha, należącej do dłużników: (…) położonej: 67-320 Małomice, Śliwnik, Śliwnik, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1G/00040928/1].

Suma oszacowania wynosi 38 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 633,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 845,00zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-          przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub

-          złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1G/00035699/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   nr KW ZG1G/00035699/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się  

 

DRUGA   LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego  stanowiącego  lokal mieszkalny nr 4 położony na II kondygnacji, składający się z 3 pokoi, z pokoju z aneksem kuchennym, z łazienki, z w.c. oraz z 2 przedpokoi o łącznej pow. 104,31m2, do którego przynależy piwnica o pow. 16,70 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych w wysokości: 352/1000 zapisanym w księdze wieczystej nr ZG1G/00035078/9.   LOKAL JEST NIEZAMIESZKANY, należącego  do dłużników: (…) położonego: 67-300 Szprotawa, ul. Młynarska 22/4, Szprotawa,     dla którego    Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   KW         [NKW: ZG1G/00035699/8].

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3   sumy oszacowania i wynosi  100 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   15 000,00zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto  komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-          przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub

-          złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Akacjowa
Miasto: Tomaszowo
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone