strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki
Nieruchomość o pow. 146 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-12-01
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 146 m2
Cena wywoławcza: 281 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 81/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 42-260 Kamienica Polska, Rudnik Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00058669/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, piętrowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony o pow. zabudowy 146,00 m2 (wg danych z wypisu z kartoteki budynków).

Nieruchomość zabudowana ponadto dwoma murowanymi budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy wynoszącej 166,00 m2 oraz 73,00 m2 (wg danych z wypisu z rejestru budynków). Działka przeciętnie zagospodarowana, ogrodzona o regularnym kształcie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (dz. ewid. 46). Działka ewid nr 45/3 o pow. 1 607 m2 stanowi teren niezabudowany oraz niezagospodarowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością niską i wysoką w bezpośrednim sąsiedztwie z korytem rzeki. Działki ewid nr 45/1 oraz 45/2 zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienica Polska zatwierdzonym UCHWAŁA Nr 64/VIII/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 16 października 2008 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. śląskiego nr 15 Poz. 428 z dnia 30 stycznia 2008 r., poz. 410

- działka ewid. nr 46 k.m. 1, na średniej długości około 80 m licząc od ulicy Słonecznej leży na terenie oznaczonym symbolem MN, RM, U, LS, następnie na średniej długości około 150 m leży na terenie o symbolu P, DG, pozostała część działki leży na terenie o symbolu RP, RZ, LS, WS.

- Działka 45/3 leży na terenie o symbolu RP, RZ, LS, WS.

Suma oszacowania wynosi 375 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 281 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 570,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 30.11.2016 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004

z podaniem sygnatury: XV Co XV Co 6972/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rudnik Wielki
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone