strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk
Nieruchomość w Nasielsku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-24
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w Nasielsku
Cena wywoławcza: 8 860,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1098/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nasielsk, przy Wiktorowo 42, stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr OS1U/00040806/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 88 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 59 066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym (roboczym) licytację, tj. do dnia 23.11.2016 r. przelewem na rachunek komornika 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika do ww. terminu.  

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nasielsk
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone