strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Działki o pow. 11 a 22 m2 oraz 11 a 37 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-23
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 11 a 22 m2 oraz 11 a 37 m2
Cena wywoławcza: 230 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1000/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikom Nocoń Anna, Nocoń Sławomir, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr E-304 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej sąsiadujące ze sobą działki nr 218/21 o pow. 11 a 22 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 45 oraz niezabudowaną działkę nr 218/20 o pow. 11 a 37 m2 położone w miejscowości Kowala, gm. Proszowice. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1H/00033159/6 prowadzoną przez V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 345 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 230 000,00 zł. Rękojmia wynosi: 34 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 1000/15 Kowala 25” Nieruchomość można oglądać w dniu 10 listopada 2016 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Od 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kowala
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone