strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Działki zabudowane w miejscowości Częstochowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2017-03-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane w miejscowości Częstochowa
Cena wywoławcza: 326 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 6/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  MAJĄCEJ NA CELU ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc w związku z art. 1066 kpc,  że w dniu

 

1 marca 2017 r. o godz. 10:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości mającej na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Częstochowa, przy ul. Makuszyńskiego 149, stanowiącej własność (…), posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00069397/2 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 490 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 326 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego
w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa:
 

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 49 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową XV Co 5398/15.

Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu
o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Makuszyńskiego
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone