strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Licytacje nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacje nieruchomości
Cena wywoławcza: 3 885,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 50/87
Opis:

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

29 października 2018 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę ulicy 3-go Maja 7 odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów Baciki Średnie oznaczonej jako działka nr 269 o powierzchni 0,18 ha, nieposiadająca założonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł, rękojmia 2 700,00 zł.

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 76/1 o pow. 0,49 ha, nieposiadająca założonej księgi wieczystej.

działka nr 76/1 o powierzchni 0,49 ha.

Suma oszacowania wynosi 11 083,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 388,67 zł; rękojmia 1 108,30 zł.

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Narew oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 1539, 1538, 1541, 1543, 1540/2 o łącznej powierzchni 0,3084 ha, dla nieruchomości IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce KW BI2P/00027300/7:

- działka nr 1539 o powierzchni 0,0549 ha.

Suma oszacowania wynosi 18 666,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 999,50 zł, rękojmia 1 866,60 zł;

- działka nr 1538 o powierzchni 0,0558 ha.

Suma oszacowania wynosi 18 972,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 229,00 zł, rękojmia 1 897,20 zł;

- działka nr 1541 o powierzchni 0,0544 ha.

Suma oszacowania wynosi 18 496,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 872,00 zł, rękojmia 1 849,60 zł;

- działka nr 1543 o powierzchni 0,0518 ha.

Suma oszacowania wynosi 5 180,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 885,00 zł, rękojmia 518,00 zł;

- działka nr 1540/2 o powierzchni 0,0915 ha.

Suma oszacowania wynosi 31 110,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 332,50 zł, rękojmia 3 111,00 zł;

 

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Narew, ul. Łąkowa oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 1506 o łącznej powierzchni 0,0599 ha, dla nieruchomości IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce KW BI2P/00023931/1.

Suma oszacowania wynosi 20 366,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 274,50 zł, rękojmia 2 036,60 zł;

 

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Narew oznaczona jako działki o numerach geodezyjnych 825, 829, 828 o łącznej powierzchni 0,71 ha, dla nieruchomości IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce KW BI2P/00029334/8:

- działka nr 825 o powierzchni 0,24 ha.

Suma oszacowania wynosi 79 200,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 400,00 zł, rękojmia 7 920,00 zł

- działki nr 829 i 829 o łącznej powierzchni 0,47 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 066 839,27 zł (brutto), cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 800 129,46 zł (brutto), rękojmia 106 683,93 zł.

Nieruchomość jest obciążona podatkiem VАТ w wysokości 23% na zasadzie ustawy o podatku VАТ (Dz.U.177/11 p. 1054 j.t);

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości:

- Arbasy oznaczonej jako działki nr 2, 82/1, 148, 149, 151/12 i 151/13 (działki nr 151/12 i 151/13 poprzednio nosiły numer 151/5), 175/6 o łącznej powierzchni 5,79 ha;

- Śledzianów oznaczonej jako działki nr 13, 92, 93, 128, 129, 149, 150, 151, 152 o łącznej powierzchni 3,86 ha;

- Osnówka oznaczonej jako działka nr 412 o powierzchni 1,95 ha;

dla nieruchomości X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach KW BI3P/00003090/4;

- działka nr 2 o powierzchni 0,97 ha.

Suma oszacowania wynosi 488 588,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 366 441,00 zł, rękojmia 48 858,80 zł;

- działka nr 82/1 o powierzchni 0,40 ha.

Suma oszacowania wynosi 8 546,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 409,50 zł; rękojmia 854,60 zł;

- działka nr 148 o powierzchni 2,28 ha.

Suma oszacowania wynosi 45 518,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 138,50 zł; rękojmia 4 551,80 zł;

- działka nr 149 o powierzchni 1,01 ha.

Suma oszacowania wynosi 20 164,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 123,00 zł; rękojmia 2 016,40 zł;

- działka nr 151/12 o powierzchni 0,8765 ha.

Suma oszacowania wynosi 17 498,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 123,50 zł; rękojmia 1 749,80 zł;

- działka nr 151/13 o powierzchni 0,0235 ha.

Suma oszacowania wynosi 469,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 351,75 zł; rękojmia 46,90 zł;

- działka nr 175/6 o powierzchni 0,23 ha.

Suma oszacowania wynosi 4 854,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 640,50 zł, rękojmia 485,40 zł

- działka nr 13 o powierzchni 0,47 ha.

Suma oszacowania wynosi 9 517,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 137,75 zł, rękojmia 951,70 zł;

- działka nr 92 o powierzchni 0,05 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 033,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 774,75 zł, rękojmia 103,30 zł;

- działka nr 93 o powierzchni 0,53 ha

Suma oszacowania wynosi 10 952,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 214,00 zł, rękojmia 1 095,20 zł;

- działka nr 128 o powierzchni 0,80 ha.

Suma oszacowania wynosi 16 672,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 504,00 zł, rękojmia 1 667,20 zł;

- działka nr 129 o powierzchni 0,78 ha.

Suma oszacowania wynosi 16 225,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 168,75 zł, rękojmia 1 622,50 zł;

- działka nr 149 o powierzchni 0,52 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 837,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 127,75 zł, rękojmia 1 083,70 zł;

- działka nr 150 o powierzchni 0,10 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 005,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 503,75 zł, rękojmia 200,50 zł;

- działka nr 151 o powierzchni 0,51 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 628,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 971,00 zł, rękojmia 1 062,80 zł;

- działka nr 152 o powierzchni 0,10 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 005,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 503,75 zł, rękojmia 200,50 zł;

- działka nr 412 o powierzchni 1,95 ha.

Suma oszacowania wynosi 39 101,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 325,75 zł, rękojmia 3 910,10 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 oszacowania na rachunek bankowy komornika:

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Baciki Średnie, Baciki Bliższe, Narew, Arbasy, Osnówka, Śledzianów,
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone