strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Licytacje nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacje nieruchomości
Cena wywoławcza: 7 576,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 188/17
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

17 grudnia 2018 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3-go Maja 7 odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,1000 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00027757/2; suma oszacowania wynosi 363 456,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242 304,00 zł, rękojmia wynosi 36 345,60 zł;

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działki nr 44/9 i 44/14 o łącznej powierzchni 0,8487 ha posiadająca założoną księgą wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00001951/4; działka nr 44/9 o powierzchni 0,1146 ha. suma oszacowania wynosi 30 942,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 628,00 zł, rękojmia wynosi 3 094,20 zł; działka nr 44/14 o powierzchni 0,7341 ha. Suma oszacowania wynosi 1 016 645,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 677 763,34 zł, rękojmia wynosi 101 664,50 zł;

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/5 i powierzchni 0,2523 ha posiadająca założoną X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Siemiatyczach o nr KW BI3P/00018554/3; suma oszacowania wynosi 68 121,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 414,00 zł, rękojmia wynosi 6 812,10 zł;

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/7 i powierzchni 0,3093 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00020742/5; suma oszacowania wynosi 443 200,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 295 466,67 zł, rękojmia wynosi 44 320,00 zł;

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 44/11 i powierzchni 0,0539 ha, posiadająca założoną X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00011993/3; suma oszacowania wynosi 13 475,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 983,34 zł, rękojmia wynosi 1 347,50 zł;

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Baciki Bliższe oznaczonej jako działka nr 242 i powierzchni 0,6300 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00005023/8. Suma oszacowania wynosi 10 566,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 044,00 zł, rękojmia wynosi 1 056,60 zł.

Nieruchomości powyższe zostały scalone i nastąpiło całkowite ich przeniesienie do księgi wieczystej KW BI3P/00027757/2 na podstawie wniosku DZ.KW. 988/18.

godz. 10:30

druga licytacja nieruchomości rolnej położonej w obrębie Bronka gmina Brańsk oznaczonej w ewidencji gruntów jako – działki o nr 26/4, 54/3, 54/4, 70 i 112/4 o łącznej powierzchni 4,90 ha Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00052485/4. Działka nr 26/4 o powierzchni 1,32 ha. Suma oszacowania wynosi 46 982,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 321,33 zł, rękojmia wynosi 4 698,20 zł.

- działka nr 54/3 o powierzchni 1,33 ha

suma oszacowania wynosi 49 065,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 710,00 zł, rękojmia wynosi 4 906,50 zł;

- działka nr 54/4 o powierzchni 0,44 ha

suma oszacowania wynosi 11 364,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 576,00 zł,  rękojmia wynosi 1 136,40 zł,

- działka nr 70 o powierzchni 1,45 ha

suma oszacowania wynosi 71 842,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 894,67 zł, rękojmia wynosi 7 184,20 zł;

- działka nr 112/4 o powierzchni 0,36 ha

suma oszacowania wynosi 119 952,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 968,00 zł,  rękojmia wynosi 11 995,20 zł;

godz. 11:00

druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Hajnówka ul. Lipowa 36 oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym nr 815 o powierzchni 0,0781 ha, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI2P/00014695/8. Suma oszacowania wynosi 318 432,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 288,00 zł, rękojmia 31 843,20 zł.

godz. 11:30

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,40 m2 położonego w miejscowości Dydule 58/3 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 244/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1P/00089758/7.

Suma oszacowania wynosi 19 638,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 728,50 zł, rękojmia 1 963,80 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Baciki Bliższe, Bronka, Hajnówka, Dydule
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone