strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Licytacje nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacje nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 649,34
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 268/18
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2018 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Lachy oznaczonej jako działka 109/10 o powierzchni 2,4600 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce BI2P/00016909/6. Suma oszacowania wynosi 42 297,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 198,00 zł, rękojmia 4 229,70 zł.

druga licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Lachy oznaczonej jako działka 109/13 o powierzchni 1,0100 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce BI2P/00006875/5. Suma oszacowania wynosi 17 505,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 670,00 zł, rękojmia 1 750,50 zł.

godz. 10:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Saki, gmina Narew oznaczona jako działki nr 92,108 o łącznej powierzchni 1,5100 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00026420/7.

- działka nr 92 o powierzchni 1,03 ha; suma oszacowania wynosi 17 812,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 359,00 zł, rękojmia 1 781,20 zł;

- działka nr 108 o powierzchni 0,48 ha; suma oszacowania wynosi 8 810,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 607,50 zł, rękojmia 881,00 zł.

godz. 11:00

druga licytacja udziału dłużniczki w 1/2 części w nieruchomości leśnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Wiercień Mały oznaczonej jako działka nr 37 o powierzchni 1,30 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/00003597/8.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 15 653,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 10 435,34 zł, rękojmia wynosi 1 565,30 zł.

godz. 11:30

druga licytacja nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Bujaki oznaczonej jako działki nr 542, 552, 710 o łącznej powierzchni 1,2306 ha, posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00009281/2 (działki stanowią ekwiwalent zamienny wydzielony w wyniku scalenia gruntów za działki 180, 200, 358 oraz za działkę nr 179);

- działka nr 542 o powierzchni 0,6084 ha; suma oszacowania wynosi 15 273,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 182,00 zł, rękojmia 1 527,30 zł.

- działka nr 552 o powierzchni 0,5221 ha; suma oszacowania wynosi 58 186,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 790,67 zł, rękojmia 5 818,60 zł.

- działka nr 710 o powierzchni 0,1001 ha; suma oszacowania wynosi 2 474,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 649,34 zł, rękojmia 247,40 zł.

godz. 12:00

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Siemiatyczach, ul. Wysoka 74B/6 o powierzchni 48,21 m2 (53,30 m2 wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych) stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 5330/132685 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr KW BI3P/00031810/3.

Suma oszacowania wynosi 116 765,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 573,75 zł, rękojmia 11 676,50 zł.

godz. 12:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Drohiczynie, ul. Sokołowska oznaczona jako działka nr 326/11 o powierzchni 0,0225 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI3P/00009784/8.

Suma oszacowania wynosi 163 296,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 472,00 zł, rękojmia 16 329,60 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lachy, Saki, Wiercień Mały, Bujaki, Siemiatycze, Drohiczyn
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone