strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
KIA VENGA  rok produkcji 2010
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2014-02-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: KIA VENGA  rok produkcji 2010
Cena wywoławcza: 16 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Organ egzekucyjny – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 lutego 2014 r. o godz. 9:00

 

w lokalu, znajdującym się pod adresem: Rzeszów, ul. Podwisłocze 42 odbędzie się

 

SPRZEDAŻ W DRODZE DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ

 

niżej wymienionej  ruchomości stanowiącej  własność (…):

 

1.   KIA VENGA nr rejestracyjny RZ 3579E; rok produkcji 2010;  wartość szacunkowa – 33 000,00 zł.

Zajętą  ruchomość  można oglądać w dniu 6 lutego 2014 r. w godzinach od 7:00 do 10:00 na terenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie ul. Podwisłocze  42.

Osoby przystępujące do licytacji ww. ruchomości, zobowiązane są przed przystąpieniem do licytacji złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, tj. 3 300,00 zł.

 

Wadium należy złożyć w dniu 7 lutego 2014 r. w godzinach od 7:00 do 8:45, w pok. 109.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości ceny oszacowania, tj. 16 500,00 zł.

 

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć pracownikowi prowadzącemu licytację czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści  lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia  i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Pozostałą różnicę, pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w dalszej licytacji, nabywca zobowiązany jest uregulować najpóźniej do godz. 12:00 dnia następnego.

Dodatkowych informacji udziela pracownik tut. Urzędu – Pani Barbara Rzeszutko  pod nr tel. 695 742 083.

Podstawa prawna: art. 105§1 pkt 1, art. 105a§1 i art. 105b i 105d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012. 1015  z późn. zm.).

UWAGA

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za:

  • odmowę rejestracji ww. ruchomości przez właściwy organ rejestracyjny,
  • wady ukryte ww. ruchomości.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podwisłocze
Miasto: Rzeszów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone