strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Wojciech Antoni Kowalik przy SR w Przemyślu
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 1 420 866,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 6739/13
Opis:
 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00096766/6.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Przemyśla, w dzielnicy Bakończyce, przy ulicy Zielińskiego 12. Zabudowana budynkiem produkcyjnym z zapleczem socjalnym, częścią biurową i kotłownią. W skład nieruchomości wchodzą następujące składniki: działka nr 389/1 obręb 214 o pow. 0,0928 ha, działka nr 390 obręb 214 o pow. 0,2452 ha, budynek produkcyjny z częścią biurową i socjalną o powierzchni użytkowej 1 053,0 m2, kotłownia konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 86,0 m2, place składowe utwardzone kostką o pow. 700 m2. Budynek stanowi nieruchomość odrębną od gruntu. Teren ogrodzony od strony południowej ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach betonowych oraz od strony zachodniej ogrodzeniem konstrukcji stalowej z wypełnieniem z blachy. Teren oświetlony słupy betonowe z wysięgnikami stalowymi. Dojazd od ulicy Zielińskiego o nawierzchni z trylinki. Place wewnątrz o nawierzchni z kostki betonowej. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej. Zasilanie w energię elektryczną poprzez zmodernizowane przyłącze energetyczne, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa miejska, sieć gazową i sieć telefoniczną.

 

Suma oszacowania wynosi 2 131 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 420 866,67 zł (kwota nie zawiera podatku VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 213 130,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Przemyśl 76 1020 4274 2396 0000 2067 3913

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 675 70 80

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zielińskiego
Miasto: Przemyśl
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone