strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Lokal niemieszkalny
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-23
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny
Cena wywoławcza: 30 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1027/08
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

23 lipca 2015 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 30/100 prawa własności niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, użytkowy wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w udziale 8,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętej KW 16596. Nieruchomość gruntowa stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 21/7 o powierzchni 0,0569 ha, położoną w obrębie 0001-Przedmieście. Przedmiotowy lokal niemieszkalny usytuowany jest na parterze budynku użytkowego nr 5 o funkcji administracyjno-usługowej, posadowionym na nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 21/7. W budynku nie trwają obecnie żadne prace remontowe, a jego stan techniczny nie budzi istotnych zastrzeżeń. Lokal niemieszkalny nr 9 posiada dwa wejścia oraz składa się z 8 pomieszczeń i pomieszczenia wc. Nieruchomość nie posiada pomieszczeń przynależnych. Przedmiotowy lokal niemieszkalny nie jest obecnie użytkowany, jest pustostanem, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 119,80 m2. Istnieją rozbieżności pomiędzy zapisem dotyczącym ilości pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 9 w dziale I-O księgi wieczystej oraz stanem faktycznym na podstawie oględzin dokonanych przez biegłego: przedmiotowy lokal niemieszkalny składa się z 8 pomieszczeń i pomieszczenia wc, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,

należącej do dłużnika w udziale 30/100: (…),

położonej: 58-200 Dzierżoniów, Batalionów Chłopskich 5/9,

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00023405/8.

 

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 600,00.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

(podając sygn. sprawy KM 1027/08).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Batalionów Chłopskich
Miasto: Dzierżoniów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone