strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 317 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2731/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy pl. Kościuszki 14, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

14 lipca 2015 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 110 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Grojec 32-600, obszar ul. Przecznica, numer ewidencyjny działek: 398/35, 398/37, 398/38,

księga wieczysta: nr KR1E/00018076/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,

opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa.

 

Nieruchomość składa się z działek gruntowych o nr 398/35, 398/37, 398/38 o łącznej pow. 4,2864 ha, zabudowanej siedliskiem (budynek mieszkalny oraz użytkowy) a także nowo wybudowanym budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 423 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 317 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 42 300,00 zł, wyłącznie w jeden z następujących sposobów:

       gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przecznica
Miasto: Grojec
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone