strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 73 681,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 39/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lipca 2015 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 54, w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

tj. nieruchomości gruntowej. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka nr 89/5 o powierzchni 1 500 m2. Działka niezabudowana. Kształt działki wydłużony. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren gruntowy, rolny. Dojazd drogą gruntową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie w zasięgu: prąd, woda. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka nr 336/8 o powierzchni 2 720 m2. Działka niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Ukształtowanie terenu płaskie. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomości jako „grunt orne”,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Biezdrowo, 64-510 Wronki,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00046915/0.

 

Suma oszacowania wynosi 110 522,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 681,33.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 11 052,20. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 90720002 2004 0402 3726 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Biezdrowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone