strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-07
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 54 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4188/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 953 kpc, że w dniu

 

7 lipca 2015 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika – ul. Rynek Główny 3, 32-600 Oświęcim, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Witkowice, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR2E/00011750/3, oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, opisanej jako: nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Witkowice przy ul. Kościelnej. Działka nr 918 o powierzchni 22 a 00 m2. Działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy od ul. Kościelnej, niezabudowana o kształcie regularnym prostokątnym. Dostęp do działki bezpośredni z ul. Kościelnej o nawierzchni asfaltowej. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty – położona jest w terenie oznaczonym jako zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz w granicy z terenami dróg publicznych. W granicach działki gazociąg i wodociąg. Zagospodarowania brak.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 109 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 54 950,00 zł (jedna druga ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 10 990,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12 dnia następnego – w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Witkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone