strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Działka gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa
Cena wywoławcza: 28 905,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 298/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR WR1M/00030447/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

15 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy Zamiejscowy Wydział zs. w Miliczu (od 1.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Miliczu), ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntową niezabudowaną nr 107/35 (łąki trwałe) o pow. 0,1299 ha, ogrodzoną płotem z siatki, bramą wjazdową drewnianą; doprowadzona instalacja elektryczna, w sąsiednich nieruchomościach jest również instalacja wodociągowa. Nieruchomość ogólnie jest niezagospodarowana, z jednego boku wzdłuż płotu rośnie kilka krzewów ozdobnych oraz usytuowany jest budynek gospodarczy bez fundamentów, ściany z drewna, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Przedmiotowa działka położona jest w pośredniej części miejscowości, w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości leśnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi gruntowej z dwóch stron. Wg ewidencji gruntów i budynków działka nr 107/35 to: ŁV

łąki trwałe o pow. 0,0705 ha i PsV pastwiska trwałe o pow. 0,0594 ha. Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” wraz ze zmianami działka nr 107/35 AM 1, obręb Miłochowice znajduje się na terenie oznaczonym na planie symbolem: MR – tereny siedlisk rolnych (przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa ludności rolniczej, przydomowy chów zwierząt, jako uzupełniające dopuszcza się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dla ludności pozarolniczej),

położonej: Miłochowice, gmina Milicz 56-300,

dla której: Sąd Rejonowy w Trzebnicy VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Miliczu (od 1.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00030447/6.

 

Suma oszacowania wynosi 38 541,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 28 905,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 854,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 298/13):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miłochowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone