strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 131 046,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 311/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lipca 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a,
w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. działka nr 1203 o powierzchni 639 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (kotłownia), wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 91,40 m2, budynkiem garażowym oraz wiatą i szklarnią. Teren działki
w większości utwardzony (wybetonowany), porośnięty drzewami i krzewami ozdobnymi. Działka zagospodarowana obiektami małej architektury – murowana sadzawka, grill, zadaszenie przylegające do budynku ze stołem murowanym pełniące funkcję rekreacyjną, zadaszenie dla samochodu. Na części działki znajduje się ogródek ze szklarnią. Dojścia do budynku utwardzone. Działka ogrodzona siatką handlową. Wykaz pomieszczeń budynku mieszkalnego: parter: 2 pokoje, łazienka, przedsionek, korytarz. Piętro: 3 pokoje (w tym jeden przechodni), kuchnia, łazienka. Na piętrze znajduje się zadaszony taras. Poniżej poziomu parteru znajduje się kotłownia. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”, należącej do dłużnika: Mariusz Tierling, położonej: 62-045 Pniewy, ul. Reymonta 50, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00013465/0.

 

Suma oszacowania wynosi 196 569,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 046,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 19 656,90. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reymonta
Miasto: Pniewy
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone