strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj
Lokal
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal
Cena wywoławcza: 84 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2173/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Bytomiu przy ul. Didura 1a/1, stanowiącego własność dłużniczki. Dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,32 m2 (2p+k) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00039431/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 200,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2173/14, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Didura
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone