strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 191 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 154/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00003418/6

 

I Co 596/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lipca 2015 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej wspólność ustawowa majątkowa małżeńska dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00003418/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej przy ul. Kościelnej 13 w Rybnej, w gminie Popielów, w powiecie opolskim. Nieruchomość składa się z jednej działki nr 155 z arkusza mapy 1 obrębu 0128 Rybna, obejmującej użytki: tereny mieszkaniowe B – 0,2000 ha i grunty orne RIIIa – 0,0400 ha, o łącznej powierzchni 0,2400 ha. Na działce znajduje się dwusegmentowy budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, z przybudówką parterową, o powierzchni użytkowej 164 m2,będący w stanie techniczno-użytkowym średnim, z przybudówką gospodarczą, parterową, o powierzchni użytkowej 39 m2.W dziale III księgi wieczystej wpisano: ograniczone prawo rzeczowe służebność osobista mieszkania na warunkach określonych w par.4 umowy, na rzecz (…). Według informacji uzyskanych z biura ewidencji ludności obciążenie nieruchomości służebnością osobistą mieszkania jest obecnie bezprzedmiotowe, ponieważ osoby uprawnione zmarły.

Suma oszacowania wynosi 287 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 730,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościelna
Miasto: Rybna
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone