strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Działki o łącznej pow. 2568 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 2568 m2
Cena wywoławcza: 986 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 276/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w  Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do  publicznej wiadomości, że  dnia:

 

20  czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w  budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  mającego siedzibę przy ul. pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej przy ul. Jałtańskiej 1 w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr SZ1S/00076790/09, stanowiącej własność (…) na zasadzie wspólności ustawowej  majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 1 315 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy złotych), w tym wartość działki nr ew. 1/7 (12 m2) i 1/8 (2 556 m2) o łącznej powierzchni 2 568 m2 na kwotę: 509 000,00 zł  (słownie: pięćset dziewięć tysięcy złotych), wartość budynku mieszkalnego na kwotę: 806 000,00 zł (słownie: osiemset sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 986 250,00 zł (słownie: dziewięćset  osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w tym cena działki nr ew. 1/7 (12 m2) i 1/8 (2 556 m2) o łącznej powierzchni 2 568 m2 wynosi: 381 750,00 zł. oraz cena budynku mieszkalnego wynosi: 604 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 131 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg [datą wniesienia rękojmi jest data uznania na rachunku Komornika]. Rękojmia  może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat  szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w  siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Informacje także na:

www.komornik5.szczecin.pl. Warunki licytacji zgodnie z treścią przepisu art. 972 Kpc i następne.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jałtańska
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone