strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 69 942,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 244/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Andrzejowi Samordakowi, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

22 lipca 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr K-21 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szczegów w Krakowie, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 110/1 o powierzchni 0,5529 ha oraz nr 111 o powierzchni 0,5003 ha, na której znajduje się blaszany garaż oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 20 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00092725/4.

Udział dłużnika oszacowany jest na kwotę: 433 634,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 325 225,50 zł.

2. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 11 położony na poziomie suteren w oficynie budynku nr 33 przy ul. Limanowskiego w Krakowie, składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 24,33 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00225064/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 93 25,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 69 942,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr

42 8619 0006 0030 0025 8065 0001

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomości można oglądać w dniu 9 lipca 2015 r. w godz.:

̶          09:30-10:00 nieruchomość przy ul. Limanowskiego 33/11 w Krakowie,

̶          10:30-11:00 nieruchomość przy ul. Szczegów w Krakowie.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szczegów, Limanowskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone