strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-18
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 321 346,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1365/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 sierpnia 2015 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 300, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w skład której wchodzi działka nr 1068 o powierzchni 1 099 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej: 229,33 m2 w zabudowie bliźniaczej oraz zespołem budynków warsztatowych. Zespół warsztatowy, składający się z dwóch budynków położonych w ciągu, w zabudowie bliźniaczej stanowiących funkcjonalną całość. Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej. W budynkach znajdują się 3 hale wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz kotłownia, o powierzchni użytkowej: 543,60 m2.

Budynek mieszkalny składa się:

Przyziemie: pokój, 2 korytarze, kotłownia, garaż, skrytka, łazienka.

Parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz.

Piętro: 3 pokoje, łazienka, przedpokój.

Teren działki utwardzony betonem. Dojścia do budynków utwardzone. Działka ogrodzona metalowym parkanem z bramą i furtką od frontu. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość figuruje jako „tereny mieszkalno-usługowe mieszanej intensywności, teren zalewowy”;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Wronki, ul. Rzeczna 3c,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00047939/1.

 

Suma oszacowania wynosi 428 462,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 346,50.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 42 846,20. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rzeczna
Miasto: Wronki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone