strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz
Działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka
Cena wywoławcza: 45 876,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00042868/4

sygn. akt Km 249/14

(dotyczy sygn. akt I Co 1860/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka ewidencyjna nr 273/1, nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1 587 m2, opisana w rejestrze gruntów jako grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) położonej w miejscowości Emów (gmina Wiązowna) 05-462 Emów, przy ul. Sosnowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00042868/4 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 61 168,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 876,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 6 116,80 zł (słownie: sześć tysięcy sto szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku

PKO BP S.A. nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sosnowa
Miasto: Emów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone