strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 423 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4366/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lipca 2015 r. o godz. 14:40

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 43/3 o pow. 0,10 ha, nr ewid. 220/2 o pow. 0,05 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym nr ewid. 19 o pow. użytkowej 189,45 m2, budynkami gospodarczymi: nr ewid. 16 o pow. użytkowej 105,56 m2 oraz nr ewid. 18 o pow. użytkowej 21,45 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Stawno 8B, gm. Goleniów posiada założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00027039/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 565 000,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 423 750,00 zł.

Rękojmia wynosi 56 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 30.06.2015 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub
w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem,
zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stawno
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone