strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Aurelia Chmura Kancelaria Komornicza w Wałbrzychu
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 49 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 167/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Aurelia Chmura (tel. (74) 666 28 40, (74) 666 28 35) ogłasza, że

 

1 lipca 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 104, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Makuszyńskiego 4/1 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 26,30 m2 należącego do dłużnika: (…), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” (adres spółdzielni: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65C), dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 81297/8 [NKW: SW1W/00081297/8]. Uwaga: Stan faktyczny jest niezgodny ze stanem ujawnionym w Księdze Wieczystej w przedmiocie łazienki i wc. Faktycznie łazienka jest razem z wc.

 

Suma oszacowania wynosi 66 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 4/1, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wałbrzychu 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 666 28 40

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Makuszyńskiego
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone