strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Udział 1/2 w nieruchomości
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-03
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości
Cena wywoławcza: 50 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1718/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00030516/8  - udział 1/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska (tel. (91) 487 71 92, fax. (91) 487 39 83) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

3 lipca 2015 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej grunty orne, działka numer 857/21 położonej W Grzepnicy, gmina Dobra Szczecińska, powiat policki, powierzchnia 0,3100 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ2S/00030516/8.

Udział 1/2 stanowi własność (…). Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość (działka) położona jest w kompleksie podzielonych działek o pow. powyżej 3000 m2 na północny zachód od centrum wsi Grzepnica. Dostęp  prawny i fizyczny do działki – od  drogi nieutwardzonej działka nr ew. 8 od Grzepnicy w kierunku Węgornika. Teren działki płaski, porośnięty chwastami i roślinnością trawiastą, działka nieogrodzona, nieuzbrojona, w dalszej odległości na południowy-zachód usytuowana kontenerowa stacja transformatorowa (rozdzielnica nN Grzepnica przy Puszczy nr 11928). Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane, dalej od północy i wschodu ściana lasu. Dalsze sąsiedztwo od południa  stanowią tereny zabudowy magazynowej i dalej tereny zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla terenu na którym leży działka nr ew. 857/21 nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Z informacji uzyskanych w gminie Dobra zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra  zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dobra  Nr III/48/2002 r. z dnia 30.XI 2002 r, zmienionym uchwałą Rady Gminy Dobra nr XXXVIII/558/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r. działka nr ew. 857/21 leży w strefie C – rozwój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej i turystycznej w ramach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – teren wyłączony z zabudowy.

 

Suma oszacowania nieruchomości w całości wynosi: 152 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym suma oszacowania  udziału 1/2 wynosi: 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania udziału 1/2 jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 666,67 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć

złotych 67/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Warunki przystąpienia do przetargu reguluje przepis art. 976 Kpc.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grzepnica
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone