strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie
Lokal użytkowy
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-07
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy
Cena wywoławcza: 326 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2030/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że w dniu

 

7 lipca 2015 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości usytuowanej na działce gruntu nr 400/1, 402/2 o łącznej pow. 162 m2 i położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Podjazdowa 14, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o nr SW2K/00009163/9. Nieruchomość stanowi budynek wielolokalowy, składający się z lokalu użytkowego o pow. 125,34 m2, lokalu mieszkalnego w poziomie I piętra o pow. 110,69 m2, lokalu mieszkalnego w poziomie II piętra o pow. 99,91 m2 oraz garaż o pow. 162 m2. W księdze wieczystej zachodzi niezgodność poprzez zapis, iż nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi. Różnica wynika z przebudowy budynku (stan nieujawniony w księdze wieczystej).

 

Suma oszacowania wynosi 435 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 540,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podjazdowa
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone