strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Niezabudowana działka
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka
Cena wywoławcza: 40 310,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1048/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 1232, obręb ewidencyjny 0004 Śródmieście) o powierzchni 0,0435 ha dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12833 [NKW: SW1S/00012833/1]. UWAGA! Niezgodność stanu faktycznego z księgą wieczystą – przedmiot przetargu obejmuje prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Na nieruchomości brak zabudowy ujawnionej w księdze wieczystej (urządzeń wskazanych w księdze wieczystej). Na nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu znajduje się część budynku mieszkalnego, którego główna część znajduje się na działce sąsiedniej o numerze 1233. Działka uzbrojona w sieć: energii elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, teletechniczną z dostępem do drogi publicznej. Położenie w sąsiedztwie zaplecza bytowego, opieki zdrowotnej i oświatowej. Przedmiotowa działka składa się z dwóch figur: jedna o kształcie trapezowym, druga część o kształcie wydłużonego prostokąta stanowiąca komunikację do drogi publicznej – ulicy Ogrodowej. Położona na płaskim terenie. Teren nieruchomości ogrodzony łącznie z działką nr 1233;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: ul. Ogrodowa 1, 58-100 Świdnica, działka gruntu nr 1232, obręb 0004 Śródmieście,

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12833 [NKW: SW1S/00012833/1].

 

Suma oszacowania wynosi 60 465,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 310,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 046,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 7.07.2015 r. godzina 14:00.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone