strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-06
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 636 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 442/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00034203/9 (wg przepisów obowiązujących od dnia 3.05.2012 r.)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 lipca 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzepnicy przy ulicy Onyksowej nr 11, gm. Dobra (Szczecińska), dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00034203/9, należącej do dłużników.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa nr 43/16 o powierzchni 1 076 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z dwustanowiskowym garażem. Powierzchnia użytkowa ww. nieruchomości wynosi 203,70 m2. Na parterze budynku znajdują się: salon, kuchnia, korytarz, łazienka, pokój, pomieszczenie kotłowni, garaż, pomieszczenie gospodarcze oraz schody. Na poddaszu użytkowym znajdują się: korytarz, dwa pokoje, dwie garderoby, łazienka. Funkcjonalność bardzo dobra, powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna i funkcjonalna. Dom przeznaczony jest dla 6-7 mieszkańców. W budynku znajdują się dwie widne łazienki z wc razem. W salonie znajduje się kominek. W kuchni zamontowano meble na indywidualne zamówienie wraz z osprzętem. Budynek jest niezamieszkały, nie posiada ostatecznego odbioru.

 

Suma oszacowania wynosi 849 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 636 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

52 1240 3927 1111 0010 4447 2349

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać 23.06.2015 r. w godz. 10:00-10:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Onyksowa
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone