strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Działka zabudowana 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-14
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana 
Cena wywoławcza: 214 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2443/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
(KW NR WR1K/00076981/3)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

14 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (Wrocław, ul. Świebodzka 5) w sali nr 115, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/1 (obręb Stabłowice) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonej: 54-046 Wrocław, ul. Porębska 75, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 76981 [NKW WR1K/00076981/3], stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Przedmiotowa nieruchomość to działka gruntu nr 39/1 o powierzchni 396 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka w słabym stopniu zagospodarowana, ogrodzona siatką na słupkach stalowych z bramą i furtką oraz w części ogrodzeniem z płyt żelbetowych.  W tyle budynku usytuowany jest ogród, na terenie którego znajduje się rozpoczęta budowa budynku niemieszkalnego (ściany z bloczków betonowych i cegły oraz ściana z kamienia). Teren działki porośnięty drzewami liściastymi, iglastymi oraz trawą.  Na działce nr 39/1 usytuowany budynek mieszkalny nr 75, mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczony.  Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, grzewczą (ogrzewanie centralne zasilane
z własnego pieca), kanalizacyjną sanitarną, gazową, telefoniczną. Zużycie techniczne budynku zostało określone przez biegłego na ok. 55%.  Piec na paliwo stałe w piwnicy. Dodatkowo na poddaszu znajduje się piec stałopalny oraz bojler elektryczny. Parametry techniczne budynku (na podstawie pomiarów z natury wykonanych przez biegłego): powierzchnia zabudowy: 65,00 m2, kubatura budynku: 199,00 m3, pow. użytkowa pomieszczeń: 98,26 m2 (w tym na parterze 58,55 m2, na poddaszu 39,71 m2), pow. piwnic: 17,13 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia: położone w piwnicy: klatka schodowa oraz 2 pomieszczenia, położone na parterze: przedsionek + klatka schodowa, 2 pokoje, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia,  korytarz i łazienka z wc; położone na poddaszu: przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc.

 

Suma oszacowania wynosi 286 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 725,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 630,00. Rękojmia można złożyć w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w  Kancelarii Komornika (a na 3 dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Świebodzka 5) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 799 89 01

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Porębska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone