strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-08
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 21 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 500/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

8 września 2015 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego: nieruchomość lokalowa nr 3, która położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Dzierżoniów przy ul. Świdnickiej, w odległości ok. 150 m od Rynku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale: 9,01% na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nr 12 oraz budynkiem gospodarczym, nieruchomość lokalowa jest objęta księgą wieczystą nr KW SW1D/00018505/1. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku wielolokalowego nr 12, o przeznaczeniu mieszkalno-użytkowym, posadowionym na nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym: 164/12. Lokal mieszkalny nr 3 składa się z jednego pomieszczenia – pokoju, natomiast właściciel lokalu korzysta również z części wspólnej nieruchomości – pomieszczeń dostępnych z przedmiotowego lokalu: przedpokoju, komórki gospodarczej, kuchni i WC. Lokal jest w niskim stanie technicznym, o bardzo słabej funkcjonalności oraz o bardzo niskim standardzie wyposażenia i wykończenia;

należącego do: (…),

położonego: 58-200 Dzierżoniów, Świdnicka 12/3,

dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00018505/1.

 

Suma oszacowania wynosi 28 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 830,00 zł w dniu poprzedzającym przetarg, rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001 (podając sygn. sprawy KM 500/13) Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świdnicka
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone