strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 09:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 79 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4104/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W NIERUCHOMOŚCI

KW RA1R/00138874/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 września 2015 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Struga 63, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 51,2 m2 składający się z 2 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, należącego do dłużnika: (…), położonego: 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 2/19, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00138874/7 (z własnością lokalu związany jest udział 51/3393 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 26/4 o pow. 0,1167 ha na której posadowiony jest budynek mieszkalny i dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RA1R/00032400/1).  

 

Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie  Sądu Rejonowego w Radomiu  (sekretariat VII Wydziału Cywilnego, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rodziny Winczewskich
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone