strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnobrzegu Helena Serafin Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 783 921,13
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 761/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW

WZNIESIONYCH NA GRUNCIE ODDANYM W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Helena Serafin (Kancelaria Komornicza: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dominikańska 11, tel. (15) 822 58 68) ogłasza, że: w dniu

 

8 lipca 2015 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Chmielowskiej oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na ww. nieruchomościach, stanowiących zorganizowany kompleks, na który składają się:

1)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Tarnobrzeg (obręb ewidencyjny Machów), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 957/104 oraz prawo własności budynków i budowli wzniesionych na ww. nieruchomości stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem TB1T/00053947/7. Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia działki wynosi 2,0284 ha i stanowi ona tereny przemysłowe – Ba;

2)   prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Tarnobrzeg (obręb ewidencyjny Machów), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 967/4 oraz prawo własności budynków i budowli wzniesionych na ww. nieruchomości stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem TB1T/00053948/4. Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia działki wynosi 0,0662 ha i stanowi ona tereny przemysłowe – Ba;

Przedmiotowe działki są zabudowane. Intensywność zabudowy i urbanizacji w stosunku do działki nr ewid 967/4 wynosi 64,7% jej powierzchni, natomiast w stosunku do działki nr ewid. 957/104 wynosi 18,5% jej powierzchni. Na ww. nieruchomości znajduje się budynek biurowy i 7 budynków przemysłowych, a pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowią drogi, place, fundamenty betonowe, sieć uzbrojenia terenu, kanały przemysłowe, torowisko, wiaty magazynowe i stalowe rusztowanie z siecią energetyczną (służebność przesyłu).

 

Suma oszacowania całości wynosi 1 045 228,17 zł, zaś cena wywołania całości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 783 921,13 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 522,82 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacać w kasie lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Podane kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 822 58 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chmielowska
Miasto: Tarnobrzeg
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone