strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 94 816,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2188/12
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

7 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1093 ha w granicach działek nr 373/5 i 373/7 zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Kruszyn, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003415/3. Na działce nr 373/5 o powierzchni 0,0793 ha zlokalizowany jest budynek garażowo-warsztatowy o powierzchni użytkowej 170 m2, na działce 373/7 o powierzchni 1,03 ha – dwa budynki gospodarcze o powierzchniach użytkowych 361 m2 i 290 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec działka nr 373/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej, a działka nr 373/7 częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej i częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu Rp – tereny rolne wyłączone spod zabudowy.

 

Suma oszacowania wynosi 126 422,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 816,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 642,20 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kruszyn
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone